735C and 745C Articulated Trucks Caterpillar


Torque Converter, Transmission, and Transfer Gear Oil - Change

Usage:

735C LFJ


------ VÝSTRAHA! ------

Horký olej a horké součásti mohou způsobit úraz. Vyvarujte se styku pokožky s horkým olejem nebo horkými součástmi.OZNÁMENÍ

Dbejte na to, aby při provádění prohlídek, údržby, testování, seřizování a oprav stroje bylo zabezpečeno jímání vypouštěných provozních náplní. Vhodné nádoby pro zachycení vypouštěných náplní připravte ještě předtím, než otevřete určitý systém nebo demontujete určitou součást obsahující kapalnou provozní náplň.


Uveďte stroj do činnosti, až se zahřeje olej měniče točivého momentu, převodovky a rozdělovací převodovky.

 1. Připravte stroj k provádění údržby. Viz Příručka pro provoz a údržbu, "Příprava stroje na údržbu".

 2. Vypněte motor.

 3. Zvedněte kapotu. Viz Příručka pro provoz a údržbu, "Ovládání kapoty".

  Měrka hladiny oleje je nedílnou součástí uzávěru plnicího hrdla oleje měniče točivého momentu, převodovky a rozdělovací převodovky. Uzávěr plnicího hrdla oleje se nachází na levé straně motoru vedle pouzdra čističe vzduchu.  Ilustrace 1g03726699

 4. Sejměte krycí desku (3).

 5. Očistěte plochu kolem vypouštěcí zátky převodovky a měniče točivého momentu (4) a vypouštěcí zátky rozdělovací převodovky (5).

 6. Demontujte vypouštěcí zátky a sejměte těsnicí O-kroužky. Nechte olej vytéci do vhodné nádoby. Převodovka má ekologickou výpust.

  Poznámka Ponechejte si vypouštěcí zátky a těsnicí O-kroužky.

 7. Zkontrolujte, zda nejsou vypouštěcí zátky a těsnění poškozené. Pokud jsou vypouštěcí zátky nebo těsnění poškozené, vyměňte poškozené komponenty.

 8. Namažte těsnicí O-kroužky olejem měniče točivého momentu, převodovky a rozdělovací převodovky.

 9. Instalujte vypouštěcí zátky a těsnění.

 10. Demontujte olejový filtr oleje měniče točivého momentu, převodovky a rozdělovací převodovky. Zlikvidujte olejový filtr. Vložte nový olejový filtr. Viz Příručka pro provoz a údržbu, "Filtr oleje měniče točivého momentu, převodovky a rozdělovací převodovky – Výměna".


  Ilustrace 2g03775089

 11. Očistěte plochu kolem uzávěru plnicího hrdla (1) a plnicí trubky (2). Otočte rukojetí na měrce a měrku vytáhněte. Vytáhněte měrku a nechejte olej vytéci.

 12. Naplňte systém měniče točivého momentu / převodovky plnicí trubkou novým olejem. Naplňte systém po rozsah "STUDENÝ BEZPEČNÝ START" na měrce. Viz Příručka pro provoz a údržbu, "Objemy provozních náplní", Příručka pro provoz a údržbu, "Viskozity maziv" a Příručka pro provoz a údržbu, "Hladina oleje měniče točivého momentu, převodovky a rozdělovací převodovky – Kontrola".

 13. Zaveďte měrku do plnicí trubky a otočte rukojetí na měrce, aby došlo k utěsnění spoje mezi plnicí trubkou a uzávěrem plnicího otvoru.

 14. Nastartujte motor. Nastavte nízké volnoběžné otáčky motoru.

 15. Přesvědčte se, že je parkovací brzda zabrzděna. Zabrzděte provozní brzdy. Zvolna pohybujte řadicí pákou převodovky, aby olej cirkuloval.

 16. Zkontrolujte těsnost systému měniče točivého momentu / převodovky / rozdělovací převodovky. Vypněte motor a proveďte veškeré potřebné opravy.

 17. Namontujte krycí desku.

 18. Před vytažením měrky vyčkejte pět minut. Otočte rukojetí na měrce a měrku vytáhněte.

 19. Otřete měrku.

 20. Zasuňte měrku zcela zpět.

 21. Zkontrolujte hladinu oleje v části měrky označené STUDENÝ BEZPEČNÝ START. Motor lze nastartovat, je-li hladina oleje kdekoli v rámci vyznačené oblasti. Doplňte olej podle potřeby.

 22. Zavřete kapotu.

 23. Nastartujte motor. Nechejte stroj v chodu, dokud olej systému měniče točivého momentu / převodovky / rozdělovací převodovky nedosáhne normální provozní teploty.

 24. Zvedněte kapotu.

 25. Zkontrolujte hladinu oleje měniče točivého momentu / převodovky / rozdělovací převodovky v části měrky označené "FULL HOT LOW IDLE" (PLNÁ HORKÝ NÍZKÉ VOLNOBĚŽNÉ OTÁČKY). Viz Příručka pro provoz a údržbu, "Hladina oleje měniče točivého momentu, převodovky a rozdělovací převodovky – Kontrola". Doplňte olej podle potřeby.

 26. Vypněte motor.

 27. Zavřete kapotu motoru.

Caterpillar Information System:

745 Articulated Truck Hydraulic System Oil - Change
745 Articulated Truck Fuel Tank Water and Sediment - Drain
745 Articulated Truck Fuel System Water Separator - Drain
PL83 and PL87 Pipelayers Machine Systems Piston Pump (Hydraulic Fan) - Disassemble
AP255E Asphalt Paver Propel System Hydraulic Oil Contamination - Test
745 Articulated Truck Fuel System Secondary Filter - Replace
745 Articulated Truck Frame and Body - Inspect
745 Articulated Truck Fuel System Primary Filter - Clean/Inspect/Replace
950M and 962M Wheel Loaders Power Train, Steering, Braking, Hydraulic, and Machine Systems Electronic Control (HVAC System)
950M and 962M Wheel Loaders Power Train, Steering, Braking, Hydraulic, and Machine Systems Electronic Control (Brake System)
M318F, M320F and M322F Wheeled Excavators and MH3022 and MH3024 Material Handlers Selective Catalytic Reduction Warning System
950M and 962M Wheel Loaders Power Train, Steering, Braking, Hydraulic, and Machine Systems Location of Components (Brake System)
745 Articulated Truck Engine Oil and Filter - Change
M318F, M320F and M322F Wheeled Excavators Machine System Specifications Steering Column
M318F, M320F and M322F Wheeled Excavators Machine System Specifications Cab Trim
2015/05/28 Correction to Operation and Maintenance Manual , "Maintenance Interval Schedule" for Certain Underground Articulated Trucks and Load Haul Dump Machines {7310}
M318F, M320F and M322F Wheeled Excavators Machine System Specifications Hoist Solenoid Valve
C3.4B Engines Indicator Lamp - Test
C4.4 Engines Service Tool Features
C4.4 Engines Codes that Inhibit Operation of Aftertreatment System
950M and 962M Wheel Loaders Power Train, Steering, Braking, Hydraulic, and Machine Systems Main Control Valve
M318F, M320F and M322F Wheeled Excavators Machine System Specifications Window Wiper
M318F, M320F and M322F Wheeled Excavators Machine System Specifications Pedal Control and Mounting
C4.4 Engines DEF Pressure Is Low
Back to top
The names Caterpillar, John Deere, JD, JCB, Hyundai or any other original equipment manufacturers are registered trademarks of the respective original equipment manufacturers. All names, descriptions, numbers and symbols are used for reference purposes only.
CH-Part.com is in no way associated with any of the manufacturers we have listed. All manufacturer's names and descriptions are for reference only.