735C and 745C Articulated Trucks Caterpillar


Torque Converter, Transmission, and Transfer Gear Oil Filter - Replace

Usage:

735C LFJ


------ VÝSTRAHA! ------

Horký olej a horké součásti mohou způsobit úraz. Vyvarujte se styku pokožky s horkým olejem nebo horkými součástmi.OZNÁMENÍ

Dbejte na to, aby při provádění prohlídek, údržby, testování, seřizování a oprav stroje bylo zabezpečeno jímání vypouštěných provozních náplní. Vhodné nádoby pro zachycení vypouštěných náplní připravte ještě předtím, než otevřete určitý systém nebo demontujete určitou součást obsahující kapalnou provozní náplň.


 1. Připravte stroj k provádění údržby. Viz Příručka pro provoz a údržbu, "Příprava stroje na údržbu".

 2. Vypněte motor.


  Ilustrace 1g03726017
  Olejový filtr měniče točivého momentu a převodovky se nachází u zadní části kabiny na levé straně stroje.

 3. Demontujte vypouštěcí zátku olejového filtru (1) z pouzdra olejového filtru (2) a vypusťte olej do vhodné nádoby.

 4. Očistěte vnější povrch pouzdra olejového filtru. Pomocí klíče demontujte pouzdro olejového filtru ze základny olejového filtru (3).

 5. Vyjměte vložku z pouzdra olejového filtru. Zlikvidujte použitou vložku.

 6. Umyjte pouzdro olejového filtru v čistém nehořlavém rozpouštědle. Otřete do sucha pouzdro olejového filtru.

 7. Nainstalujte vypouštěcí zátku olejového filtru a novou vložku do pouzdra olejového filtru.

 8. Zkontrolujte těsnění v základně olejového filtru. Pokud je těsnění poškozené, nasaďte nové.

 9. Nainstalujte pouzdro olejového filtru s novou vložkou do základny olejového filtru. Pomocí klíče utahujte pouzdro, až bude pevně dotažené proti základně olejového filtru.

 10. Nastartujte motor a zkontrolujte, zda nedochází k úniku paliva.

 11. Zkontrolujte hladinu oleje měniče točivého momentu a převodovky. Doplňte olej podle potřeby. Viz Příručka pro provoz a údržbu, "Hladina oleje měniče točivého momentu a převodovky – Kontrola".

 12. Vypněte motor.

 13. Odstraňte zámek kloubového řízení. Viz Příručka pro provoz a údržbu, "Zámek kloubového řízení".

Caterpillar Information System:

950M and 962M Wheel Loaders Power Train, Steering, Braking, Hydraulic, and Machine Systems Steering Control Support
CW34 Pneumatic Compactor Engine Supplement Refrigerant Compressor - Remove and Install
CW34 Pneumatic Compactor Engine Supplement Radiator, Hydraulic Oil Cooler, Air Cooler, and Fuel Cooler - Remove and Install
CW34 Pneumatic Compactor Engine Supplement Primary Fuel Filter, Water Separator and Base - Remove and Install
CW34 Pneumatic Compactor Engine Supplement Muffler - Remove and Install
CW34 Pneumatic Compactor Engine Supplement Manifold Valve (Bypass) - Remove and Install
CW34 Pneumatic Compactor Engine Supplement Gear Motor (Hydraulic Fan) - Remove and Install
CW34 Pneumatic Compactor Engine Supplement Fuel Filter (Secondary) and Fuel Filter Base - Remove and Install
CW34 Pneumatic Compactor Engine Supplement Expansion Tank - Remove and Install
CW34 Pneumatic Compactor Engine Supplement Engine Enclosure (Hood) - Remove and Install
CW34 Pneumatic Compactor Engine Supplement Engine - Remove and Install
CW34 Pneumatic Compactor Engine Supplement Electric Starting Motor - Remove and Install
785G Off-Highway Truck Systems Solenoid Valve Actuator
2015/02/02 Improved Pressure Sensor Gp Is Now Used on Certain Cat<SUP>&reg;</SUP> Products {1439}
R1600H Load Haul Dump Fuel System Primary Filter (Water Separator) - Drain
R1600H Load Haul Dump Fuel System Primary Filter (Water Separator) - Replace
950M and 962M Wheel Loaders Power Train, Steering, Braking, Hydraulic, and Machine Systems Lift Cylinder
C3.4B Engines DEF Pump Pressure Sensor - Test
TA2 Inspection for C4.4 Industrial Engine{0372, 1000, 7000, 753T, 7565} TA2 Inspection for C4.4 Industrial Engine{0372, 1000, 7000, 753T, 7565}
950M and 962M Wheel Loaders Power Train, Steering, Braking, Hydraulic, and Machine Systems Bevel Gear and Pinion
C4.4 Engines for Caterpillar Built Machines Clean Emissions Module - Remove and Install
C4.4 Engines for Caterpillar Built Machines DEF Injector and Mounting - Remove and Install
C4.4 Engines for Caterpillar Built Machines Diesel Exhaust Fluid Lines - Remove and Install
C4.4 Engines for Caterpillar Built Machines Diesel Exhaust Fluid Pump - Remove and Install
Back to top
The names Caterpillar, John Deere, JD, JCB, Hyundai or any other original equipment manufacturers are registered trademarks of the respective original equipment manufacturers. All names, descriptions, numbers and symbols are used for reference purposes only.
CH-Part.com is in no way associated with any of the manufacturers we have listed. All manufacturer's names and descriptions are for reference only.